...
Heval Arslan
Cudi'den Rize'ye: Kaybedecek tek bir ağacımız, deremiz yok!

Doğa, Ege ve Karadeniz’de sermayenin çıkarları için tarumar edilirken, Kürt kentlerinde ise savaşın bir parçası olarak tahrip edildi, tarumar edilerek AKP’lilerin talanına açıldı

Köle bir kadın köle bir toplum isteniyor

Egemenler teslim alamadıkları toplumları kadın bedeni üzerinden yürüttükleri politikalarla teslim almaya çalışmıştır. En temel araç ise tecavüz. Tarihten bu yana egemen kolonyalist, sömürmek ve köleleştirmek istedikleri toplumlara karşı, tecavüzü bir 'soykırım silahı' olarak kullanmıştır.

Bölgede topyekûn bir kıyım var

90’lı yıllarda köy yakmalar ve boşaltmalarla yapılan insansızlaştırma bugün ekolojik kıyım ile sürdürülmek isteniyor. Ağaç kıyımının sürdüğü bölgelerin 2015-2016’da özyönetim direnişlerinin geliştiği bölgeler olması da bunu doğruluyor

10. yılında Rojava Devrimi; Tesadüfen değil binlerce kadının emeği ile

Rojava Kadın Devrimi, tesadüfen veya birdenbire değil, bu altyapıya dayanarak gelişmiştir...  Suriye rejiminin baskı ve zulmüne karşı birçok bedeller verildi. Direnen birçok kadın gözaltına alındı, kaybedildi. Bunlardan biri de Nazliye Keçel oldu...

Hol Kampı'nda kadın ölümleri ve Al-Hisb'in kadın kanadı

Kampta yaşayan kadınlara yönelik şiddetin temel odağında ise IŞİD’in ahlak polisi olarak bilinen Al-Hisb’in kadın kanadı bulunuyor

Tecridi konuşmak barışı konuşmaktır

İlk bakışta belki İmralı’da devreye konulan mutlak tecrit politikası ile kadın kazanımlarına dönük saldırı arasında bir bağ kurulamayabilir. Ama gerçekte arasında çok derin bir bağ var. Nasıl?

Cezayir bağımsızlık savaşından kadına kalanlar

Saflara katılımı kabul edilen kadınlar, hem Fransız sömürgeci güçlerin cinsiyetçi yaklaşımlarına ve saldırılarına (işkence, tecavüz) maruz kaldı, hem de erkek silah arkadaşlarının cinsiyetçi rollerle sınırlandırmasına karşı mücadele etti

Savaş karşıtlığı da kadın mücadelesine dahil!

Savaşın erkek karakterini, kapitalist sistem ile bağlantısını, erkek egemenliği ile olan ilişkisini kurmadan bir savaş karşıtlığı yürütülemeyeceği gibi, savaşın derinleştiği bir ortamda savaşa karşı durulmadan kadın hakları için de mücadele edilemez 

Katledilen kadın sayısı Halepçe katliamı kurbanlarından az değil

Kadına yönelik şiddet Federe Kürdistan’ın en can alıcı aynı zamanda en az konuşulan konusu

Hedef Kürt çocukları

Newroz günlerinde Kürt çocuklarına yapılan saldırılar bunlarla sınırlı da kalmadı... Köyünün merasında koyunlarını otlatan Muharrem Aksem'in parçalanmış bedeni bulundu... Efe'yi ezen polis beraat ettirildi... 

Newroz, zalime karşı her dönem yeniden doğuştur

Zulme, zorbalığa karşı isyan ve zafer ateşinin sembolleşmiş ifadesi olan Newroz, artık kadınlar, Kürt halkı, bölge halkları için özgürlük zamanı niteliğini kazandı

Kadınlar 2022 8 Mart’ını direniş ile karşılıyor

Kadınlar artık bu kadın kırımı politikalarının erkek-devlet tarafından yeniden ve her gün farklı şekillerde üretildiğini de görerek, erkek faşizmine karşı bir varoluş mücadelesi veriyor