6 Şubat’ın ardından: Şiddet, istismar, erken yaşta evlilik ve kumalık vakaları arttı!
Medine Mamedoğlu

Hiç tanımadıkları insanlarla komşu olan ve 21 metrekareyi yaşam alanına çevirmek için uğraşan kadınlar bu süre zarfında ise hem farklı şiddet türlerine hem de enfeksiyon hastalıklarına maruz bırakılıyor

Önceki Sayımızda Neler Vardı?

Yazı
25 Kasım'a giderken; Kürt kadınlara yönelik erkek-devlet şiddeti
Ezgi Sıla Demir

Ez cümle kadına yönelik şiddetle ilgili vurgulanması gereken en önemli hususlardan biri de Türkiye’de bölge illeri üzerinde işletilen yöntemin ve şiddetin farklılıklar taşıdığıdır. Elbette her yerde kadına savaş açmış bir zihniyet söz konusu ama Kürt kadınlarına yönelik sistematikleştirilen özel yöntemler olduğu da artık bir gerçek

Yazı
Şiddetsiz dünyanın kapısı
Ayşe Çelik

25 Kasım kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve bugün bile kadına yönelik şiddete en fazla tanıklık ettiğimiz gündür. Çünkü sistem kadının uğradığı şiddeti dile getirmesini bile istemez. Bunun karşısına da bütün militarist gücüyle çıkar

Yazı
Bizim 'makul' güzelliğimiz
Meltem İnci

İnce belli kadın, zayıf kadın, hokka burunlu kadın, sivilcesiz bir yüzü olan kadın... AKP'nin 'makul kadın' tanımlamasının yanı sıra kapitalizminde 'makul güzellikte kadın' baskısıyla karşı karşıya kadınlar. Bu en çok da fenomenler aracılığıyla ya da televizyonla karşımıza çıkıyor. Peki böyle mi olmalıyız?

Jineoloji
Kadınların büyüsü: Özgürlük ütopyasını yeniden yaratmak
Ruşen Seydaoğlu

Kendi olma- xwebûn eğilimine içkin özgürlük bilincinin, bu bilincin birey ve toplumda yeşertilmesinin, yine toplumsal olan, toplumun savunusunda olan bir sisteme kavuşturulmasının önlenemez ve ertelenemez arzusunu “form, bilincin örgütlülüğe kavuşmuş halidir” belirlemesiyle berraklaştıranlar vardı

Yazı
Ölülerimiz gömülmeyi bekliyor
firdevs hoşer

Bu davada patriyarkanın bütün enstrümanları mevcut. Göçmen düşmanlığı, cinsiyetçilik, ırkçılık, her geçen gün vahşetinin dozunu artıran erkek şiddeti ve bitmez tükenmez kadın düşmanlığı. Bütün bunlar bu davada toplandığı için davayı gündemde tutmak boynumuzun borcu

Çeviri
Türkiye'de deprem felaketinin artçı şoklarını en çok kadınlar hissediyor
Natalie Sauer

Türkiye gibi yılda birden fazla felaketin yaşandığı ülkelerde, araştırmalar kadınların devlete olan güveninin zaman içinde azalacağını göstermektedir. Buna devlet kurumlarına duydukları güvenin yanı sıra siyasi liderler, partiler ve parlamento gibi yönetimde söz sahibi olanlara duydukları güven de dahildir
 

Çeviri
Toplumsal cinsiyet eşitliği çabaları iklim değişikliğini dikkate almalı
Emily Ragus

Bir afet sonrasında kız çocuklarının ve kadınların ölme olasılığı daha yüksektir ve zorla evlendirilme, cinsel şiddet ve yoksullukla karşılaşma olasılıkları daha fazladır
 

Yazı
Gericileşen iklimde kadınlar
Oya Açan

Gericiliğin hedefinde toplumsal cinsiyet eşitliği var. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde körüklenen tüm şiddet biçimleri besinini erkek-devletin politika ve uygulamalarından alıyor
 

Yazı
Göç
Yüksel Mutlu

Kapitalist toplumda emek yer değiştiriyor ve sömürü düzeni başka bir boyut kazanıp; kırdan kente, kentten kente doğru göçler iktidar ve devlet eliyle desteklenir hale geliyor