Varsın dünya yıkılsın eşbaşkanlık sistemiyle yeniden kurulur
Ruşen Seydaoğlu

Tutum belgesinde eşbaşkanlık en genel çerçevesiyle kadınların ve erkeklerin özgür eşyaşam sisteminin yönetimsel faaliyetlerinin tamamını istisnaya yer vermeksizin bütünlük ve birliktelikle yürütmesi şeklinde ifade ediliyor
 

Önceki Sayımızda Neler Vardı?

Yazı
Kamber Ateş nasılsın?
Perişan Akan

90'larda doğup büyümüş olanların yaşadığı bu dil/kültür yok sayılmasını ve akabindeki kimlik şizofrenisini en yoğun deneyimleyenler toplumsallıkla göbek bağı olan kadınlar oluyor ne yazık ki
 

Yazı
Anadilinde sağlık hizmeti
Yıldız Ok Orak

Hastaneye başvuran hastaya doğru tanıyı koymak için 3 önemli adım vardır: 1- Anamnez (hastalık öyküsü), 2-Muayene, 3- Tetkiktir. İyi bir Anamnez tanı için doğru yöntemler kullanmamız ve hasta-sağlık çalışanı arasında güven ilişkisinin oluşması en önemli adım. Aynı dili konuşmayan hekim- hasta arasında bu güven ilişkisi kurulamıyor

Söyleşi
Anadilinde şiddetle mücadele mekanizmalarına erişim
Şükran Demir

Bugün İstanbul’da sadece Kadın Zamanı Derneği değil , diğer şehirlerde  diğer kadın derneklerinin ve diğer bütün kurumların da bir an önce aslında gündemine Kürtçeyi almaları, Kürtçe üzerinden Kürt kadınlara gerekli desteği sağlanmaları, Kürtçe'nin hiçbir mekanda ayrımcılığa uğramadan eşit şartlarda var edilebilmesinin önünü açmakta öncü olmaları son derece önemlidir

Yazı
Tecride karşı özgürlük
Ebru Günay

Demokratik modernite tezindeki demokratik ulus kavramında kadının da bir ulus olarak ele alınabileceği, yine özgür eşyaşam teorisi ve en önemlisi de jineoloji bilimi önerisi yarım kalan projeyi tamamlama çabaları olarak ortaya çıkmıştır

Yazı
Bütün baskılara rağmen Kürtçeyi yaşatabilmek
Roza Metîna

'Fırat garbındaki vilayetlerimizin bazı akvamında dağınık bir surette yerleşmiş olan Kürtlerin Kürtçe konuşmaları behemahal men edilmeli ve kız mekteplerine ehemmiyet verilerek kadınların Türkçe konuşmaları temin olunmalıdır'

Yazı
Yerel yönetimlerde kadın temsiliyeti
Mukaddes Alataş

Birçok belediyede, duygusal, fiziksel, cinsel, kültürel ve ekonomik şiddete uğramış ve uğrama riski taşıyan kadınlara yönelik psikolojik destek verildi. Kadın sağlığı seminerleri düzenlenerek köylerde, mahallelerde sağlık taramaları yapıldı. Büyükşehir ve Bağlar Belediyesi bünyesinde iki sağlık merkezi kuruldu

Yazı
Akademilerle yerel demokrasiye
Deniz Hevi

Yerel yönetimlerde akademik çalışmalar, kadın ve erkeğin ortak yönetimine ve uygulamasına dönük, iktidar zihniyetinden arındırılmış ve toplumla birlikte bir yönetim anlayışını kazandırmanın ve örgütlenmenin zeminini sağlamalıdır

Yazı
Kürdistan sömürgedir!
Kesira Demir

bu yazı aslında bütün hayatlarını mücadeleye vermiş, kendini adamış insanların yakınları olan direniş kadınlarına ithafendir

Yazı
Kimliklerimiz
Yüksel Mutlu

Devletin Dersim Tertelesi öncesi ve sonrası bunu uzunca bir süre karalama, toplumun gözünde düşürme, hiçleştirme, asimilasyon aracı olarak kullandıklarını biliyoruz. Devletin farklı inançlara, farklı cinsel yönelimlere, feministlere kısacası ötekinin ötekisi olanlara devletin resmi tarihini dayatmak, onları yok saymak