...
Heval Arslan
Saldırıların asıl hedefi kadın özgürlükçü sistemdir

2014 yılında Kadın Kanunları ilan edildi, Kadın Adalet Meclisi oluşturuldu 2021 yılında ise kadın özgürlüğü ve ekolojik bir yaşam üzerinden şekillenen Toplumsal Sözleşme güncellendi... Şengal ve Maxmur da aynı özerk sistem tarafından yönetiliyor

Birleşe birleşe kazanacağız

Bu mücadeleleri ortaklaştırmak, tartışma, buluşma alanları yaratmak ve ortak mekanizmalar oluşturmak, ortak mücadele hattını örmek gerekir. Bunun zemini de var, olanakları da var

Anneler vicdanlara sesleniyor...

İnsanın canı acımaz mı hiç? Agit İpek'in annesi Halise Aksoy da oğlunun cenazesinin bulunduğu kargo kutusu kucağına tutuşturulurken aynı acıyı hissetmişti. Kızının cansız bedeni teşhir edilen Ekin Van'ın annesi Delal Ertürk de...

Bir fotoğrafın hatırlattıkları ve 3 Kürt kadın devrimci

O gün Paris, 1923'te Lozan Antlaşması ile soykırımla yüz yüze bıraktığı Kürtlerle tanıştı, Kürt halkı ise yüz yıldır katliamlara sessiz kalarak destek veren Paris ile bir kez daha tanıştı

Mülteci ve göçmen kadınlar için yeni bir kampanya

Dili ve kültüründen uzak olmak kadınları yaşadıkları şiddet durumu ile baş başa bırakan olgular. Almanya Kadın Sığınma Evi Koordinasyonu Derneğinin raporuna göre, Almanya'daki sığınma evlerindeki kadınların %66'sını mülteciler oluşturuyor

Özgür yarınların inşası birlikten geçer

Var olan ve içinde yaşadığımız sistemler, kadını metalaştırarak toplumsal cinsiyetçi zihniyeti yaşamın tüm alanlarında kurumsallaştırmak için çabalıyor... İşte biz kadınlar bunun karşısında dimdik ayakta duruyoruz...

Bir devlet politikasıdır; Taş atacaklarına fuhuş yapsınlar

Belediyelere atanan kayyımlarla kadın kurumlarının kapatılması, Kürt kadın mücadelesinin öncülerinin tutuklanması... Tüm bu süreçleri yan yana koyduğumuzda fuhuş ve uyuşturucunun devlet tarafından sistematik olarak geliştirildiğini görürüz

Küllerinden doğan kent: Kobanê

Herkes dünyanın en karanlık güçlerine karşı bir Kürt kadının gerçekleştirdiği eylemi konuşuyordu. Arin Mirkan, Kobanê direnişinin dünyaya yankılanan sesi oldu ve 1 Kasım Dünya Kobanê günü ilan edildi. 

Fransa'dan Türkiye'ye; Çocuk istismarı aklanıyor

Fransa'da sadece kiliselerde 216 bin çocuğun tecavüze uğradığı ortaya çıktı... Bu sayılar buz dağının görünen yüzü... Türkiye'de tablo daha da vahim... Devletler hukukunda karşımıza çıkan ise her zaman cezasızlık...

“Muhatap kim?” diye sormak suyu bulandırmaktır

Çözüm konusunda gerçek bir irade ortaya konulursa, çözümün adresi bellidir. O da İmralı’dır. “Muhatap kim?” diye sormak berrak suyu bulandırmaktır... Tartışmalara kadınların birinci dereceden müdahil olması ise bir zorunluluktur

İki fotoğraf karesinin düşündürdükleri

Kadınların, ne savaşa giden süreçte ne barış müzakerelerinde muhatap alındığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ifade edilmeyip, bu eşitsizliğin sonuçlarının ortadan kaldırılmadığı, kadın özgürlüğünün sağlanmadığı yerde barıştan söz etmek mümkün değil
 

Irkçılığa karşı mücadele aynı zamanda bir cins mücadelesidir

Françoise Vergès, "genelleştiren" bir devlet politikası olarak kadın haklarını savunmanın yetersiz olduğunu, bunun kadınların farklılıklarından dolayı maruz kaldıkları ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşımlara çözüm üretemeyeceğini belirtiyor