Çeviri

Hevrîn Xelef ve demokratik ulus ruhu
Azize Aslan

Hevrîn Xelef bir eşbaşkan olarak karşımda gülümsüyordu; bu kuşkusuz Rojava'daki tüm kadınların gözlerinde ve yüzlerinde gördüğüm zafer gülümsemesiydi; ataerkilliği yerle bir eden bu onurlu gülümseme

Direniş olarak Kürt dansı: Govend'den baleye
Wan Issa

Kürtlerin yaşadıkları zulümler yadsınamaz, ancak kültürleri, folklorları ve mirasları, onlarca yıldır yaşadıkları trajedi ve şiddetin toplamından çok daha güçlü ve büyüktür. Dans, Kürtler için güçlü bir direniş, mücadele ve hayatta kalma biçimi olmuştur. Kürtler dans edebildikleri sürece direnebilirler

Taliban'ın Afganistan'daki 'cinsiyet ayrımcılığının' iki yılı
Belquis Ahmadi

Taliban, kadınların evlerinin mahremiyetinde ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini dikte ediyor, hatta müzik dinlemeyi bile yasaklıyor. Sonuç olarak Afgan kadınları korku, endişe, öfke, çaresizlik, uykusuzluk, öz saygı eksikliği ve intihar ve kendine zarar verme düşünceleri gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır

Jin Jiyan Azadî: Kürdistan'ın 4 parçasında direnen Kürt kadınları
Shilan Fuad Hussain

Jin, Jiyan, Azadî'nin tüm amacı bu ifadeyi dünyanın her dilinde evrensel bir mesaj haline getirmek olduğundan, ifadeyi ortaya atan Kürt hareketi buna itiraz etmedi. Ancak, bu mesajı ödünç alanların, minnettarlıklarından ötürü, en azından orijinal kaynağını ve bu denklemi formüle etmek için verilen onlarca yıllık mücadeleyi, acıyı ve hapsedilmeyi kabul etmeleri umulurdu

Meryem Ebu Dakka: Filistin'e dönüş yolculuğu
Capire

Güneş ne zaman doğacak? Çığlık atmak ve dünyayı sesimle doldurmak istiyorum... Bu sessizliğe dayanamıyorum, herkes Filistin'e geri döneceğimi bilmeli. Saatler hareketsiz sonsuzluklar gibi geçiyordu ve annemin yüzü karşımdaydı ve gitmeme izin vermiyordu

Engelli kadınlar ve ötekileştirme: Yasalarımız engelli dostu mu?
Anchal Bhateja

Tecavüz davalarında ideal mağdurların inşası, paternalizm ve ataerkillik koktuğu için zaten çok sorunludur. Ayrıca, mağdurların deneyimlerini, algılarını, tepkilerini ve ifadelerini genelleştirdiği için de sorunludur, çünkü bunlar son derece bireysel ve özeldir. Engelli kadınların söz konusu olduğu vakalarda bu durum iki kat daha sorunlu hale gelmektedir, zira "ideal" sağlam vücutlu mağdur standartları, sağlam vücutlu olmayan mağdurlara dayatılmaktadır

İstismar ve şiddetle mücadele eden engelli bedenler: #EngelliKadınlarİsyanEdiyor
Anusha Misra

İdeal engelli kadının klişeleşmiş fikrine uymalıyım; iddiacı olmayan, "iyi", sessiz ve itaatkâr bir kız olmalıyım. Burada kadın değil, engelli bir kız diyorum çünkü bizler kadınlığın temel yönlerinden, engelli kadınlık kavramından mahrum bırakıldık ve duyulmayan marjinal feminist sesler denizinde kaybolduk

Her şey mümkündü: Leyla Mustafa'yı hatırlamak
Jin Dergi Ekibi

Şehrin "bir moloz ve mayın bahçesi" olduğunu söyleyen Nureddin, "Leyla Mustafa, Rakka Konseyi'nin tüm komite ve ofislerindeki idari personeliyle birlikte, neredeyse hiç imkanı olmayan Rakka şehrine yeniden hayat ve ruh kazandırmak için altyapı ve temel hizmetleri rehabilite etti ve insanları evlerine geri döndürdü...

Türkiye'de deprem felaketinin artçı şoklarını en çok kadınlar hissediyor
Natalie Sauer

Türkiye gibi yılda birden fazla felaketin yaşandığı ülkelerde, araştırmalar kadınların devlete olan güveninin zaman içinde azalacağını göstermektedir. Buna devlet kurumlarına duydukları güvenin yanı sıra siyasi liderler, partiler ve parlamento gibi yönetimde söz sahibi olanlara duydukları güven de dahildir
 

Toplumsal cinsiyet eşitliği çabaları iklim değişikliğini dikkate almalı
Emily Ragus

Bir afet sonrasında kız çocuklarının ve kadınların ölme olasılığı daha yüksektir ve zorla evlendirilme, cinsel şiddet ve yoksullukla karşılaşma olasılıkları daha fazladır
 

Belediyecilik ve siyasetin kadınsallaşması
Laura Roth & Kate Shea Baird

Liderlik açısından bakıldığında, yeni kolektif modellerin yaratılmasına öncülük edenlerin belediye hareketleri olması dikkat çekicidir. Kürt özgürlük hareketi bu konuda özellikle ilerlemiş durumda - tüm liderlik pozisyonları kadın ve erkekler arasında paylaşılıyor (örneğin şehirlerde kadın ve erkek belediye eş başkanları bile var). Bu hem yürütme gücünün erkeklerin elinde toplanmasını önlüyor hem de yürütme gücünün kullanılma şeklini değiştiriyor

Yası tutulamayanlar; Kürt kadın kolberler
Gordyaen Benyamin Jermayi

"Kadın Kolberlerin yaşamları gözlemlendiğinde, cinsiyet kimlikleri, milliyetleri, dinleri ve sosyal sınıflarının onları nasıl sistem tarafından yaşamları önemsiz, ölümleri ise Judith Butler'ın deyimiyle 'yas tutulamaz' olarak görülen alt sınıf vatandaşlar safına ittiği görülüyor. (...) Kürt kadın Kolberlerin ölümleri ve yaralanmaları, çektikleri acılar ve maruz kaldıkları baskılar, hayatları bu kadar yüksek düzeyde görünmezlik ve yokluğa maruz kalırken nasıl yas tutmaya değer olabilir?"

Namibya'da kültür, devlet ve din arasında cinsiyete dayalı şiddetle yüzleşme
Jermine April

Yapısal şiddet kültür, din ve devlet tarafından pekiştirilen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Kültürel ve dini kurumlar ideolojiler ve uygulamalar yoluyla yapısal şiddeti normalleştirirken, siyasi ve hukuki söylemler de dini ve kültürel inançlara dayanan ataerkilliği desteklemektedir

Leyla Xalid: İşgal altında bir halk için birlik bir silahtır
Capire

"Biz Netanyahu'nun söylediklerinden korkmuyoruz, onlar korkuyorlar çünkü Filistinliler umutlu, hayallerini mücadele ederek gerçekleştirecekler."

Rojhilat'ta kaçırıldı: İran'ın Werîşe Muradî'yi kaçırması
Hawzhin Azeez

Bu yazıda, Werîşe Muradî ve onun gibi birkaç kişinin daha adını öğreneceksiniz. Ancak bunlar, kaybolmaları, kaçınılmaz işkenceleri ve olası infazları uzun benzer vakalar silsilesindeki bir başka istatistik olarak görülmesi gereken rastgele isimler ve yüzsüz kadınlar değil. Bunlar kadınlar, özlemleri, umutları ve arzuları olan insanlar. Kendileri ve kendileri gibi olanlar için daha iyi bir yaşam hayal etmeye cesaret eden kadınlar