Jineoloji

Palyatif siyasete karşı özsavunma
Ruken Demirer

Siyaset için özgürlük nasıl bir anlam ifade ediyorsa kadın mücadelesi için de özsavunma o derece olmazsa olmazdır. Özsavunma da palyatif ve eril siyasete karşı özgürlük temelinde tahakküm ilişkilerini ortadan kaldıran canlılığı yaşatabilmektir

‘Jin jiyan azadî’ hareketinin 1. yılı
Jineolojî Dergisi Yayın Kurulu

Jîna şahsında tüm dünyada yankı bulan Jin, Jiyan, Azadî sloganı esasında tüm gerici, totaliter, ulus-devletçi kapitalist erkek egemen zihniyete karşı meydan okuyan dünya kadın özgürlük hareketleri açısından da önemli sonuçları olan büyük bir manifesto niteliğinde

Mübah alanında kalanlar: Kadınlar
Aylin Karakaş

Sadece politik hayatta değil sosyal hayatta da söz kurmak isteyen Diyanet’in bu davaya müdahil olma talebi demokratik toplumsal tüm güçler için şeriat hükümlerince yargıya dahil olma tehlikesi olarak görülmelidir. Bugün buna en büyük tepkiyi kadın hareketleri vermek durumundadır

Estetiğin “güzellik” ile imtihanı
Aycan Diril

Her gün kendimizden biraz daha uzaklaşarak bedensel varoluşumuzla bağımızı yalnızca aynada yeni ihtiyaçlar belirleyip tüketmek üzerine kuruyoruz ve toplumsal hayatta belli bir ideale ulaşma gayesi günün sonunda tam anlamıyla bir endüstriye hizmet edilmesi sonucuna götürüyor

Kendini yeniden doğurmak
Ruşen Seydaoğlu

Halbuki kadınların itirazları, örgütlenmeleri, direnme yöntemleri, erkeklerin de içlerindeki tanrılarla nasıl mücadele edebileceklerinin rehberi gibiydi. Kadın ve erkek arasında sahici bir bağın kurulması; ancak bu rehberliğe güven duyan erkeklerle mümkün olabilirdi

Nedir toprak, üzerinde insanca bir yaşam yoksa?
Rojda Yıldız

Bugün göçmenliği tartışırken yeri/yurdu/toprağı yeniden tartışmak gerekiyor. Kim doğduğu, bildiği, tanıdığı, köklerini saldığı coğrafyayı bırakmak ister ki? Hele ki kadınlar…

Suda Doğum
Rojda Yıldız

Hafızası, geçmiş direnişleri unutturulmayan çalışılan toplum önce duygu olarak pasifize edilmeye çalışılıyor ki direnecek gücü, motivasyonu kalmasın kimsenin. Oysa hatırlamak gerek; hiçbir toplumsal mücadele ve onun araçları tarihin hiçbir döneminde kolay olmadı

Hakikat ve yüzleşme üzerine…
Ayşe Berktay

Yüzleşilmeyen bu rıza asla sorgulanmadığı için iktidarlar toplumu her an manipüle edebiliyor, savurabiliyor. Seçimlerde bugün yaşanan açmazın, HDP ve Kürtlere sürekli mesafeli durma halinin altında da toplumun kendisiyle yüzleşmeme hali var

Nudem ve özgürlüğü seçmek
Heja Zerya

Kürt ve kadın sorununun demokratik çözümü Türkiye halklarının özgürleşmesinin olmazsa olmazıdır. İnkar, soykırım kıskacı altında bir halk ve cins yok edilmek istenirken ortak vatanda yaşayan halklar mutlu, huzurlu, özgür olamaz

Emeği kapitalizmden kurtarmak
Rojda Yıldız

Tüketimin kadınlaştırıldığı ve evin bir tüketim mekanı olarak ele alındığı kapital örgütlenmeye karşı evin yeniden üretim mekanı olarak ele alınması ve yaşamsal bağının yeniden kurulması, emeğin yaşamın her alanında anlam dünyasından kopartılan bağlamının yaşam lehine yeniden inşası ile mümkün olabilir

Özgürlük ve demokratik siyaset
Şeyda Arslantaş

Sosyal medya aracılığı ile herhangi bir durum ya da olaya daha hızlı ve açık refleks gösteren toplum, kendisini birilerinin temsil etmesi durumunu da artık yeterli görmemektedir. Ancak yukarıda da bahsedilen ağ tutsaklığına kapılmış bireylerin toplumsallaşma ve örgütlenme reflekslerini de geliştirmesi gerekmektedir

Politika
Ayşe Berktay

Israrla politikayı topluma karşıt ya da toplumu politikanın dışında konumlandıran devletli/devletçi sistemin on yıllardır topluma yerleştirdiği algı politika yapmanın tek kanalının seçim olduğudur. Kimde siyasetçi kumaşı olup olmadığının bile tartışıldığını gördüm. Oysa politikayla herkesin uğraşması gerek

Başka bir sağlık mümkün
Rojda Yıldız

6 Şubat Maraş depremleri bedenlerimizden bihaber olduğumuzu gösteren en acı olaylardan biri oldu. Sağlığın tamamen piyasalaştırıldığı ve “uzman”lar eline bırakıldığı dünyada kurtarılmayı bekleyen bedenlere müdahale edebilmek hepimizin en uzak olduğu meselelerden biriydi
 

Çarpıtılmış bilme biçimlerinin reddi olarak jineolojî
Ceylan Çağır

Jineolojî klasik tarzda nokta konmuş, tanımlamaları yapılmış, tartışmaya yer bırakmayan yöntemlerden kaçınarak öğretilen kalıpları aşan; özgür, esnek zihinle hakikat arayışına koyulan bir yol alı

Borcun feminist reddi; yaşamak, özgür ve borçsuz olmak istiyoruz!
Rojda Yıldız

Herhangi bir banka sistemine kayıtlı olmamak, yardım da alamamak anlamına geliyor. Öyle ki banka sistemine kayıtlı olmak bugünlerde 'makul vatandaş' olmanın getirdiği en somut kanıtlardan biri