...
Ruşen Seydaoğlu
Kadınların büyüsü: Özgürlük ütopyasını yeniden yaratmak

Kendi olma- xwebûn eğilimine içkin özgürlük bilincinin, bu bilincin birey ve toplumda yeşertilmesinin, yine toplumsal olan, toplumun savunusunda olan bir sisteme kavuşturulmasının önlenemez ve ertelenemez arzusunu “form, bilincin örgütlülüğe kavuşmuş halidir” belirlemesiyle berraklaştıranlar vardı

Kendini yeniden doğurmak

Halbuki kadınların itirazları, örgütlenmeleri, direnme yöntemleri, erkeklerin de içlerindeki tanrılarla nasıl mücadele edebileceklerinin rehberi gibiydi. Kadın ve erkek arasında sahici bir bağın kurulması; ancak bu rehberliğe güven duyan erkeklerle mümkün olabilirdi

Kadınlar yeni cesur dünyayı yaratırken

21. yüzyıl kadın yüzyılı olacaktı ve 2022 buna yakışır bir şekilde direniş yılı oldu. Kadınların özgürlük arzusu engelleri, sınırları aştı, birbirine yaklaştı. Şimdi sıra tecridi kırmakta, kadınların yeni cesur dünyasını yaratmakta…
 

Barışın Yaratıcı Gerilimi: Unutmak ve Hatırlamak

'Barışın muhatabı kim midir, kimler midir, sahiden birileri midir yoksa zihniyet midir, yoksa aslında o zihniyeti 70 küsur yıllık yaşam pratiğiyle temsil eden midir? Bu soruların hepsi zihinde canlılığını koruyadursun…'

Şiddetin kaynağını dağıtmak

Yeni makul kadına uymayan, Kürtlük ve kadınlık ile kendi varoluşuna tutunan ve bu varoluşla direnen kadınların yaşadıkları erkek-devlet şiddeti 25 Kasım Günü'nün de kadın mücadelelerinin de derdine dahildir