...
Sarah Marcha
Jineolojî: Kadınların direniş bilimi

Jineolojî’nin geliştirdiği düşünce ve fikirlerin etkisiyle İtalya, İskoçya ve Fransa'da kadın toplulukları oluşmuştur. Özellikle bu topluluklarda yaşamın, ekonominin ve çocukların eğitiminin toplumsal örgütlenmesi tartışılıyor ve uygulanıyor. Aynı zamanda Avrupa'da soy gruplarının kurulmasıyla birlikte cins sevgisinin ve kadın arkadaşlığının gelişmesi hem ailede hem de siyasi alanda tüm kadınları etkilemektedir