...
Merve Aydoğan
İnsanın insana olan bakışı

Görüyoruz ki cinsiyet parçalanması ileriki süreçlerde kendisiyle özne-nesne ayrımını da doğurur. Bizler bunun en yakıcı sonuçlarını metalaşmış kadın profilinde görmekteyiz. Kadın-erkek cinsiyeti erk zihniyetin oluşturduğu kültür içinde yapılandırılır