...
Emel Çiftçi
Çand, çandinî, Newroz...

Biz Kürt kadın sanatçıları olarak Newrozlarda baharın ve kültürümüzün tüm renklerini toplumdan sahneye taşırken, her yeni Newrozda yeni bir şiarla halkımızın kazandığı özgürlük düzeyini tüm dünyaya yansıtıyoruz. Her sahnede ismimiz farklı olsa da beslendiğimiz kökü canlı tutan değerleri her yerde aynı duygu ve anlamla haykırmaya devam ediyoruz. Ve böylece hepimiz Newrozlaşan Kürt kadını olmanın mücadelesini sürdürüyoruz.