Kadıneki Çeviri,

Toplumsal cinsiyet eşitliği çabaları iklim değişikliğini dikkate almalı


Emily Ragus-03 Ara 2023

Bir afet sonrasında kız çocuklarının ve kadınların ölme olasılığı daha yüksektir ve zorla evlendirilme, cinsel şiddet ve yoksullukla karşılaşma olasılıkları daha fazladır

Değişen iklim nedeniyle giderek daha yaygın hale gelen doğal afetler, kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkilemektedir. Aslında, kadınlar afetlerden orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Kız çocukları ve kadınların bir afette ölme olasılığı erkeklere kıyasla 14 kat daha fazladır.

2021 yılında şu ana kadar, iklim bilimcileri alarma geçiren benzeri görülmemiş hava koşullarında küresel dalgalanmalar yaşandı. Yıkıcı seller Almanya'yı kasıp kavurdu; ABD'de aşırı sıcak dalgaları ve korkunç yangınlar kaydedildi; benzeri görülmemiş yağışlar Bangladeş'te ani sellere neden oldu ve kara tarafları Panama'yı vurdu.

Bu birkaç örnek, dünya genelinde tanık olunan ve sayıları giderek artan aşırı hava olayları koleksiyonuna eklenmektedir. 2008 ve 2017 yılları arasında kaydedilen tüm felaketlerin yüzde 84'ü iklimle ilgiliydi. Bu oran 1980 ile 1999 yılları arasındaki dönemle karşılaştırıldığında son yirmi yılda neredeyse iki katına çıkmıştır.

Peki bu durum kadınları nasıl farklı etkiliyor?

Dünyadaki yoksulların yüzde yetmişini kadınlar oluşturuyor. Bu durum, bir afet sırasında erkeklere kıyasla daha yüksek ölüm oranlarına yol açan temel bir faktördür.

Dünya genelinde kadınlar istatistiksel olarak daha yoksul oldukları için, dayanıklı konutlar gibi mevcut finansal kaynakları çok daha sınırlıdır. Kadınlar tipik olarak sınırlı finansal güvenlik ağlarına da sahiptir ve genellikle toplu durumlarını düzeltmek için iş aramak için daha az eğitimlidirler. Bu sosyal kırılganlıklar bir afet sırasında ve sonrasında patlayarak nesiller boyu sürebilecek bir yoksulluk döngüsüne yol açmaktadır.

Tehlikeli durumların kadın nüfusu üzerindeki etkileri, düşük ve orta gelirli ülkelerde daha da artmaktadır. Pek çok durumda görülen cinsiyete bağlı iş bölümü nedeniyle kadınlar, iklim değişikliğinden etkilenebilecek kaynaklara erişim konusunda daha bağımlıdır.

Kaynak sıkıntısı çeken birçok ülkede, bir kadının günlük rutini iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Örneğin, termal sıcaklıklardaki küresel artışlarla birlikte, düşük gelirli birçok ülkede suya erişimde büyük bir azalma yaşanmıştır. Su kıtlığı, kadınları su toplamak için evlerinin güvenliğinden daha uzağa yürümeye zorlamakta, bu da onları cinsel saldırı ve tecavüze daha açık hale getirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, iklim değişikliğinin merkez üssü olarak kabul edilen Bangladeş'te her 10 evden 8'inde kadınların su toplarken taciz, cinsel saldırı ve tecavüz riskine maruz kaldığını tahmin etmektedir.

Kadınlar, hazırlık aşamasından müdahale ve toparlanma sürecine kadar afetin tüm aşamalarında kötü sağlık sonuçlarına, şiddete ve eşitsizliklere açık olmaya devam etmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, kadınların özellikle yüzme güvenliği gibi hayatta kalma becerileri konusunda eğitime erişimi hala daha azdır; bu da sel sularının yükseldiği durumlarda kolayca kaçamayacakları anlamına gelmektedir. Kadınlar geleneksel olarak evlerinde aile bireylerine baktıklarından erken uyarı sistemlerini kaçırabilmekte, bu da afete hazırlık ve müdahale sürelerini azaltmakta ve ölüm ihtimallerini arttırmaktadır. Bu, 1991 Bangladeş kasırgasında ölen 140.000 kişinin %90'ının neden kadın olduğunu açıklayan en önemli faktörlerden biridir.

Herhangi bir afet anında kadınların zorla evlendirilme oranı istatistiksel olarak daha yüksektir, cinsel şiddete maruz kalırlar ve finansal başa çıkma stratejileri için işlemsel seks yapmaları gerekebilir. Örneğin 2004 yılında Hindistan'da meydana gelen tsunamiden sonra, afetten etkilenen her on kadından dokuzu olaydan sonraki iki yıl içinde cinsel şiddete maruz kalmıştır. 2011 Christchurch depremlerinden sonra Yeni Zelanda'da kırsal bölgelerde eşler arası şiddette %40 artış görülmüştür.

İklimle ilgili felaketlerin sosyal etkileri de en az hava olayının kendisi kadar ağırdır. İklim değişikliğinin gözle görülür etkilerinin yıllık sellerden aşırı yangın olaylarına kadar görüldüğü bir ülke olan Avustralya için, karbon salınımı yapan ülkeler arasında kişi başına düşen en büyük ülkelerden biriyiz.

İklim değişikliğinin etkilerini inkar etmeye devam ettikçe ve emisyonları azaltmaya yönelik sosyal sorumluluğumuzu erteledikçe, daha fazla hayatı tehlikeye atıyoruz.

Talihsiz gerçek şu ki, iklim hasarını yaratanlar, bunun etkilerine katlanmak zorunda kalacak olanlar olmayabilir.

*Çeviri: Jin Dergi

Kaynak: https://womensagenda.com.au/latest/this-is-how-natural-disasters-impact-men-and-women-differently-and-why-gender-equality-efforts-must-consider-climate-change/


Etiketler : Doğa felaketleri, Doğal afetlerde kadın,


...

Emily Ragus