Kadıneki Çeviri,

Feminist bir politik özne inşa etmek ne anlama geliyor?


Carmen Díaz-08 Eki 2023

Bizi kendi normlarına inandıran bir sistemi artık normal görmemeliyiz. Ayrıca, baskıyı tanıyan ve bundan kimin sorumlu olduğunu, faydalanıcılarını ve nasıl işlediğini bilen eleştirel bir bilinç geliştirmeliyiz

Feminist Okul'da (IFOS) yer alan Carmen Díaz, politik özne kavramının feminist hareket için önemini ortaya koyuyor.

Siyasi öznelerden bahsederken güç ilişkilerinden de bahsetmeliyiz. Siyasi bir özne inşa etmekten bahsettiğimizde, adaletsiz güç ilişkilerine dayanan bu sistemi değiştirebilmek için hareket içinde siyasi özneler haline geldiğimiz bir süreçten bahsediyoruz.

Siyasi bir özne inşa etmek için bireyden kolektife geçmeli, birlikte anlaşmalar inşa etmeliyiz. Bu sadece kapitalist sisteme karşı olduğumuzu ifade etmek anlamına gelmez - eyleme geçmeden "lanet olsun ataerkillik" ya da "şirketlere ölüm" demek yeterli değildir. Bu konuda kolektif olarak bir şeyler yapmalıyız. Bu süreçte, kendi tarihimizde en büyük rolü biz oynuyoruz.

Bu anlamda, feminist bir hareket olarak tarihimize ve hafızamıza, kadınların ve muhalif insanların mücadelelerine dönüp bakmak, her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan hareketlerimizi canlı tutmak için kilit bir unsurdur.

Tarihimizi, hafızamızı, mirasımızı ve seleflerimizi bilmek, siyasi bir özne inşa etmek için elzemdir.

Örgütlenme stratejileri, yaşadığımız baskıcı durumların farkına varmak ve bunların aynı sistemin parçası olduğunu kabul etmek için gereklidir. Feministler ve taban hareketlerinin üyeleri olarak, bir araç olarak popüler eğitime sahibiz. Farkında olmamıza ve daha da ötesi bireysel farkındalıktan kolektif farkındalığa geçmemize yardımcı oluyor. Bu yolda, kendi deneyimlerimize dayanarak ve kız kardeşlerimizin ve yoldaşlarımızın mücadelelerini dinleyerek ve onlardan öğrenerek değişim süreçlerinin bir parçası olmaya karar verdik - ki bunlar aslında çok farklı olabilir.

Kübalı kız kardeşimiz Isabel Raubner, büyük medya kuruluşlarının söylediği her şeye inanmadan ya da insanların istedikleri için yoksul oldukları fikrini kabul etmeden, gerçekliğe yeni bir yorum ve anlam verme becerisinin politik bir özne inşa etmek için temel bir unsur olduğundan bahsediyor. Bizi kendi normlarına inandıran bir sistemi artık normal görmemeliyiz. Ayrıca, baskıyı tanıyan ve bundan kimin sorumlu olduğunu, faydalanıcılarını ve nasıl işlediğini bilen eleştirel bir bilinç geliştirmeliyiz.

Gerçekliğe yeni bir yorum getirmek, kendi kavramlarımızı ve dünyayı açıklamak için kendi yollarımızı inşa etmek anlamına gelir.

Feminist düşünce ve politik proje

Kendimizi kolektif olarak siyasi özneler olarak inşa etmek aynı zamanda siyasi bir projeye, dünya için bir alternatife sahip olmak demektir. Hoşumuza gitmeyen her şeyi analiz etmek ve kınamak da gereklidir, ama sadece bu değil. İstediğimiz gerçeklik için, daha iyi yaşamamızı sağlayacak bir gerçeklik için bir vizyon inşa etmek ve bunu alternatiflerimizde sunmak da gereklidir. Bu alternatiflerden bazıları halihazırda uygulanıyor olsa da, diğerlerini hayal ettik ve gücümüz yettiğinde bunları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Alternatif projemiz daha fazla insanın katılımını sağladıkça daha sağlam hale geliyor.

Bu feminist politik özneyi inşa ederek kendi düşüncemizi de inşa ediyoruz. Belgelerimiz ve yayınlarımız, diyaloglar ve analizler yoluyla, sıkı çalışmayla, mücadelelerden ve deneyimlerden elde ettiğimiz birikimle ürettiğimiz bilgiyi temsil ediyor ve bu bilgi, diğer kız kardeşler ve yoldaşların çalışmalarıyla bağlantı kurdukça ve paylaştıkça daha da zenginleşiyor.

Bu projeyi paylaşmak ve uygulamaya koymak için harekete geçme becerisi esastır. Mükemmel bir bağlam analizine, mücadelemiz için mükemmel bir projeye ve ufka sahip olabiliriz, ancak ileriye doğru adımlar atmaz ve güçler yaratmazsak, özlemlerimiz bundan başka bir şey olmayacaktır.

Natália Blanco, 2023

Neden çoğul bir siyasi özneden söz ediyoruz?

Çünkü çeşitliliğin zenginlik olduğunu kabul ediyoruz. Mücadelelerde çeşitlilik vardır, farklılıklar vardır ve baskılar çok farklı şekillerde tezahür eder. Ancak bu farklılıklar bizi bölmez, aksine bir hareket olarak bizi güçlendirir. Diğer insanların deneyimlerinden, direniş ve mücadele biçimlerinden öğreniyoruz ve bu da daha geniş, daha güçlü bir projeye katkıda bulunuyor.

Feminist bir politik konu hakkında konuştuğumuzda, bireysel hikayelerimiz çok farklı olsa da ve feminizmde bulunduğumuz nokta da farklı olsa da, ataerkil sisteme karşı bir muhalefeti paylaştığımızı kabul ediyoruz. Aynı başlangıç noktasına sahip değiliz ve baskılar bizi farklı şekilde etkiliyor. Muhtemelen birçoğumuz politik aktivist olarak başladığında feminist olduğunu iddia etmiyordu ve bu zaman alan kolektif bir süreçle gerçekleşmiş olabilir.

Kendimizi farklı feminist akımlar veya deneyimlerle tanımlayabiliriz, ancak bu politik öznenin inşasının bir parçası olarak, kendimizi yakınlaşma yaratabileceğimiz, güçleri birleştirebileceğimiz ve ittifaklarda bir araya gelebileceğimiz taban feminizmi içinde bulabiliriz. Farklı yerlerden, farklı geçmişlerden, yaşlardan, siyasi kültürlerden ve yaşam deneyimlerinden geldiğimizi kabul ederek mücadelelerimizi paylaşabiliriz. Bu farklılıklar bizi bölmez ve bir hareket olarak bizi daha güçlü kılabilir.

Tabandan feminizm

Bunun tabandan gelen bir siyasi konu olduğunu söylüyoruz çünkü değişimin halklarla birlikte gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Kendimizi tek başımıza özgürleştiremeyiz ve sadece birkaç kişi için değişim peşinde değiliz. Radikal sistemik değişim ve baskıların birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ederken alternatiflerini dile getiren sistem karşıtı bir feminizm istiyoruz. Ayrıca, halkların toprakları olan bölgelerimizde gündelik, somut, maddi pratiklerimiz de var.

İnsanların dünyayı nasıl gördüklerini, nasıl mücadele ettiklerini ve örgütlendiklerini, önlerindeki engellerin neler olduğunu, en iyi hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangi alternatifleri önerdiklerini anlamaya çalışıyoruz. Ancak ortak çabalarımızın özgürleştirici projelerimize odaklanmasını nasıl sağlayabiliriz ki bizi bölmeyi, ortak çabalarımızı tehlikeye atmayı ve taleplerimizi ele geçirmeyi amaçlayan bir sistem tarafından ele geçirilmeyelim? Ortak, birlikte ifade edilmiş, sağlam bir özgürleştirici projeye nasıl odaklanabiliriz?

Neden çoğul, tabandan gelen bir feminist politik özne? Çünkü bizim mücadelemiz sisteme karşı. Sadece ataerkillikten, sadece kapitalizmden, sadece sömürgecilikten, sadece ırkçılıktan kurtulamayız.

Dünyayı nasıl görüyoruz? Nasıl mücadele ediyoruz? Engeller nelerdir? Ne gibi alternatifler öneriyoruz? Ortak çabaları nasıl ifade edebiliriz? Elbette 'hayır' dediğimiz her şeye dayanarak birlikte örgütlenebiliriz, ama 'evet' demek istediğimiz her şeye dayanarak bunu nasıl yapabiliriz? İstediğimiz özgürleştirici proje, bizi tüm çeşitliliğimizle birlikte örgütleyecek olan şeydir. Dünyayı değiştirmek için, söylemlerimizi ve projelerimizi ele geçirmeye çalışan, ortak çabalarımızı tehlikeye atmaya ve göstermelik bir feminizmi teşvik etmeye çalışan bu çok başlı sistemle yüzleşmek için feminist güce ihtiyacımız var.

Çok fazla zaman ve çaba gerektirse bile birlikte, kolektif olarak mücadele etmeliyiz, çünkü Zapatistaların anavatanımda söylediği gibi, "uzağa gideceğiz". Ortak çabalar örgütlemeyi, ittifaklarımızı sürdürmeyi ve mücadelelerimizi bir arada tutmayı öğrenerek daha güçlü oluruz ve krizlerle yüzleşmek ve yaşamın sürdürülebilirliği için alternatiflerimizi güçlendirmek için daha iyi koşullara sahip oluruz.

*Carmen Díaz, Meksikalı bir Dünya Kadın Yürüyüşü aktivisti, öğretmen ve araştırmacıdır. Bu yazı, Ağustos 2023'te Honduras'ta gerçekleşen Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu (IFOS) sırasında politik bir özne inşa etmek üzerine yaptığı konuşmanın düzenlenmiş halidir.

*Çeviri: Jin Dergi ekibi

*Kaynak: https://capiremov.org/en/analysis/what-does-it-mean-to-build-a-feminist-political-subject/


Etiketler : Feminizm, Politik özne, Feminizm ve politika,


...

Carmen Díaz