Kadıneki Çeviri,

Çiro Zend'in 'Bir Kürt kahramanının kızının hatıratı' adlı eserinin incelemesi


Sarwa Azeez-01 Eki 2023

Varlığımızı inkar eden devletler tarafından yaşanmış tarihimiz silinmiş Kürtler olarak, acımız hakkında yazılan her kelime hayatta kalmaya devam ettiğimizin bir kanıtıdır

"Gerçekler, insani ilişkiler alanında güvenli bir yer bulabilmek için hatırlanacak tanıklıklara ve güvenilir şahitliklere ihtiyaç duyar. Buradan, hiçbir olgusal ifadenin asla şüphe götürmez olamayacağı sonucu çıkar." - Hannah Arendt

Kürtlerin mücadelelerini, savaşlarını ve travmalarını belgeleyen anı kitapları, benzer deneyimlere sahip diğer ulusların anı kitaplarına kıyasla oldukça seyrektir. Bu azlık, anlatı temsilindeki dengesizliği yansıtması bakımından dikkate değerdir. Son birkaç on yılda Kürt yazarlar tarafından kaleme alınan birkaç anı kitabı ortaya çıkmış olsa da, bunlar Kürtlerin yolculuğunu karakterize eden çeşitli hikaye ve deneyimlerin yalnızca bir kısmını temsil etmektedir. Dahası, bu anıların çoğunun yazarları erkektir ve kadın meslektaşlarına kıyasla daha elverişli siyasi ve sosyokültürel koşullara sahip olmuşlardır. Bu cinsiyetçi çarpıklık, bu mücadeleleri kronikleştirme eyleminin büyük ölçüde ayrıcalıklar tarafından şekillendirildiğini ve Kürt anlatısına dair daha kapsamlı ve incelikli bir anlayış sunabilecek ses ve bakış açılarının çeşitliliğini sınırladığını göstermektedir.

Bir savaş mağdurunun anı kitabı olan Chro Is My Name'i vaka çalışması olarak kullanan bu makale, hakikat sonrası bir dönemde, özellikle yerinden edilme ve savaşla ilgili olarak birinci elden tanıklığın önemini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Ayrıca, kişisel anlatıların kolektif deneyimlerle ve aileler, dini ve kültürel topluluklar gibi toplumsal bileşenlerle bir bağlama oturtulmasının, hikaye anlatımının özgünlüğünü nasıl artırabileceğini araştırmaktadır.

Chro Benim Adımdır, Çiro (Chro) Zend'in Kürdistan'da ve yurtdışında yaşadıklarını anlatıyor ve anavatanını kasıp kavuran sayısız çatışmanın ortasında geçen hayatını detaylandırıyor. Zend'in anı kitabının önemli bir kısmı, yıkım ve ayrımcılık temasını merkeze alarak, acımasız kötülükleri adlandırmaya ve kabul etmeye ayrılmıştır. Zend, destekleyici ailesinin yanında geçirdiği cennet gibi çocukluk yıllarından başlayıp, sınıf arkadaşlarıyla birlikte müfredatın kendi ana dili olan Kürtçe'de de okutulmasını savunan okul gösterilerine katıldıkları zorlu lise yıllarına geçiyor. Bu protestoların bir sonucu olarak, güzel ve onurlu müdürü Bayan Gillas Arif, Saddam Hüseyin'in silahlı kuvvetleri tarafından hedef alınır. Bu noktadan sonra anlatı, Zend'in anavatanından sürülmesi, sevdiklerinden yürek parçalayıcı bir şekilde ayrılması ve onların fiziksel sakatlanmaya uğramasına tanıklık etmesinin özellikle üzücü deneyimi etrafında döner:

"24 Nisan 1974, çocukluk arkadaşım Chiman H. Mahmood'un hayatını değiştiren gündü. Tüm Qaladiza şehrinin bombalandığı ve Chiman'ın sol bacağını kaybettiği gündü... Çocukken annemle birlikte Süleymaniye hastanesinde Chiman'a çiçek götürdüğümüzü hala hatırlıyorum."

Ancak en kasvetli anlarda bile Zend'in içinde sürekli bir umut ışığı var. Zor durumları kendisine benzeyen yerinden edilmiş diğer bireylere yardım ve şefkat elini uzatıyor. Çok sayıda travmaya tanıklık etmesine rağmen, etrafındakilerin örneklerinden güç ve iyimserlik alıyor.

Otobiyografik yazıların öznel doğası nedeniyle, bir hatıratın dürüst temsili hem araştırmacılar hem de sıradan okuyucular için bir endişe kaynağıdır. Anı yazarı Fern Kupfer'e (1996) göre, okuyucuların bu türle ilgili en büyüleyici buldukları şey, hikayelere ve bu hikayelerdeki karakterlere bakış açılarını yeniden şekillendirebilecek gerçekleri ortaya çıkarabileceği fikridir (22). Kupfer'e göre "Anıları okurlar için cazip kılan, gerçeğin -en azından gerçek fikrinin- otoritesidir." Kupfer, bir anı kitabının yalnızca gerçekleri içermesi gerektiğini söylemiyor, ancak "kurgusal olmayan" olarak kabul edildiğinden, okuyucular kurgusal olmayan yazarların dünyayı doğru bir şekilde tasvir etmesini bekliyor. Kupfer ayrıca şu açıklamayı yapıyor: "Yalan söylemek, tıpkı hile ve hırsızlık gibi, etik açıdan neredeyse her zaman yanlıştır. Ancak anı yazarken gerçeği şekillendirmek zanaatın kabul edilebilir bir yönüdür." Ardından da "Peki burada sınırlar nerede?" diye soruyor.

Anı yazarlarının sadece özgünlük ve hafıza meseleleriyle değil, aynı zamanda, özellikle de travmatik deneyimleri ve karşılaştıkları zulümlerle ilgili olduğunda, yazmanın zor yönleriyle de ilgilendiklerini hatırlamak çok önemlidir. Örneğin, yazar şiddetli çatışmalar hakkında yazıyorsa, savaşlarının medya tarafından nasıl tasvir edildiğini anlatırken çok dikkatli olmalı ve medya tasvirlerini kendi tasvirlerinden açıkça ayırmalıdır. Gerçekten de, geçmişte ve günümüzde yaşanan çatışmalardan elde edilen kanıtlar, medyanın önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, genellikle belirli siyasi grupların yanında yer aldığını ve bu grupların amaçlarına hizmet etmek için gerçeği kasıtlı olarak çarpıttığını göstermektedir. Sonuç olarak, savaş anlatıları, hayatta kalanların bireysel duygularını ifade edebilmeleri ve savaşın çok katmanlı gerçeklerinin özgün bir tasvirini yapabilmeleri açısından hayati bir rol oynamaktadır.

Zend, anılarında okuyucunun güvenini kazanmak için bazı güçlü stratejiler kullanıyor. Çalışması, Kürt deneyiminin mücadelesini, belirsizliğini, acımasızlığını ve insanlığını tasvir etmesi ve bilinçsizce diğer hayatta kalanlardan ve okuyuculardan da aynısını yapmalarını istemesi açısından derin bir tarihsel öneme sahip. Hatıratında tarihler, yerler, karakterler ve olaylar hakkında bazı doğru detaylar yer almaktadır:

"Nisan ayının o dondurucu ilk gününde, bazı insanlar geceyi atlatamadı ve soğuktan gözlerimizin önünde düşerek öldü. Yolda ölen, çoğu küçük çocuk ve yaşlı olan sevdiklerini gömen aileler gördük. Yürümeye devam etmek zorundaydık. Yol boyunca daha fazla ölüm görüntüsü gördük. Hiçbir kavga sesi duyulmuyordu, sadece ölülerin sessiz kalabalığı duyuluyordu."

Zend'in kitabının bir başka yönü de ailesinin, arkadaşlarının ve memleketinin fotoğraflarını kullanarak okuyuculara anı kitabının gerçekten de kendi yaşam deneyimlerinin doğru ve dürüst bir yansıması olduğunu göstermesidir. Roland Barthes (1981) Camera Lucida: Reflections on Photography adlı kitabında "Fotoğraf asla yalan söylemez: daha doğrusu, doğası gereği eğilimli olan şeyin anlamı konusunda yalan söyleyebilir, ama varlığı konusunda asla" der. Roland Barthes'ın alıntısı fotoğrafın ikili doğasının altını çizmektedir. Bir yandan, dünyadaki öznelerin varlığını aslına sadık bir şekilde yakalayan ve bir tür görsel hakikat sağlayan bir araçtır. Öte yandan, fotoğrafçının bakış açısı ve izleyicinin yorumundan etkilenerek farklı anlamlar ifade edecek şekilde manipüle edilebilir veya yorumlanabilir.

Zend'in anılarında çok sayıda dehşet verici ve travmatik deneyim anlattığı düşünüldüğünde, öznel hatıraları olabildiğince nesnel ve doğru bir şekilde temsil etme sorumluluğu daha da artıyor. Zend, anlatısını çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolculuğunu tasvir eden bir fotoğraf koleksiyonuyla güçlendiriyor. Bu fotoğraflar yalnızca özgünlük kaygılarını gündeme getirmekle kalmıyor, aynı zamanda canlı zihinsel imgeler uyandırarak okuyucuların bu manzaraların ve bireylerin olayların şekillenmesindeki önemini anlamalarına yardımcı oluyor. Zend'in anı kitabındaki fotoğraflar hem geçmişin varlığına dair kanıtlar hem de anlayışımızı şekillendirebilecek anlatılar inşa etmek için araçlar olarak işlev görürken  Chro Is My Name'in bir başka ilginç özelliği de nasıl daha iyi bir insan olunabileceğine dair bazı evrensel gerçekleri içermesi. Zend, ailesiyle birlikte Türkiye'nin Sivas kentinden Kanada'ya gitmek için vizelerinin onaylanmasını beklediklerini hatırlarken, çevresindeki insanların gösterdiği olağanüstü nezaketten söz ediyor. İki çocuğuyla birlikte Sivas'a vardıkları günü canlı bir şekilde hatırlıyor; bu anı kalbinin derinliklerine kazınmış. Yorgun ve bitkin bir halde kendilerini şirin bir dükkanın önünde bulurlar, açlık sancıları boş midelerini kemirmektedir. Tam güneş doğmaya başlarken, dükkân sahibi sabah namazını kılmak için camiye gider. Açlıklarını hafifletme fırsatını yakalayan Zend, dükkânın raflarından dikkatlice bir somun ekmek alır ve açlıktan kıvranan çocukları arasında şefkatle paylaştırır. İlk lokmasını almak üzereyken içini bir endişe kaplar - haklı olduğu ortaya çıkan bir duygudur bu:

"Sahibi geldi, bana bağırdı ve beni hırsızlıkla suçladı. Yaptığım şey karşısında dehşete kapıldım ve bir parça ekmeğim yere düştü. Durumumu, çocuğumun açlığını ve üzerimde tek kuruş olmadığını anlatmaya çalıştım. Adam bana Yabançi (Türkçe'de yabancı) olup olmadığımı sordu, ben de evet dedim. Hemen öfke yerini nezakete bıraktı ve bana ve çocuklarıma yeni bir somun ekmekle birlikte çay içmek için dükkanına girmemi istedi."

Ve böylece, kalabalık Sivas şehrinde vizelerinin onaylanmasını beklerken, Zend'in kalbi, yabancıların kalplerinde bulunabilecek olağanüstü cömertliğin bir kanıtı olan, bir kırılganlık ve zarafet anında paylaşılan basit bir somun ekmeğin anısıyla ısındı. Bu anlatılar, Zend'in okuyucularına evrensel gerçekleri nasıl aktardığını gösteriyor.

Başka bir deyişle, anı yazmanın başarısı sadece aktarılan gerçeklerin miktarına değil, bu gerçeklerin anlatılma biçimine de bağlıdır. Birçok otobiyografi kuramcısı, tıpkı romancılar gibi anı yazarlarının da anılarında kurgu tekniklerini kullanmaları gerektiğine inanır. Chro Is My Name'de Zend, bir anlatıdan daha fazlasını kapsamaya çalışıyor. Canlı tasvirler ve gerçek yaşam karşılaşmaları kullanarak, sadece arkadaşlarını ve akrabalarını ve onların ilişkilerini ve diyaloglarını tasvir etmekle kalmayan, aynı zamanda Arap sevgilisi Saad'a olan sevgisinin çiçek açtığı ergenlik dönemlerini de yakalayan bir duvar halısı örüyor. Yazar, gençlik anılarında filtresiz bir samimiyetle geziniyor ve gerçekliği arkadaşlarıyla birlikte gözlemlediği gibi sunuyor. Anavatanının coğrafyasını ve tarihini titizlikle detaylandırarak anlattığı hikâyenin sahiciliğini artırıyor.

Zend'in anı kitabı, etnografik detaylar ve kişisel anlatılar arasında gidip gelerek kendi anlatısı üzerindeki kontrolünü yeniden kazanıyor. Örneğin, Zend anı kitabının son bölümünde anne ve babasının hayatını ve kendi toplulukları içindeki derin bağlarını inceliyor. Ünlü bir Kürt çevirmen, tarihçi, coğrafyacı ve yazar olan babası Karim Zend ile geçirdiği sayısız anı sevgiyle hatırlıyor. Hatıraları aracılığıyla, babasının çeşitli azınlık topluluklarıyla olan etkileşimlerini aydınlatıyor. Babasına yaşadıkları şehirdeki yerel kiliseye kadar eşlik ettiğini ve babasının ona adak tabağına koyması için para emanet ettiğini canlı bir şekilde hatırlıyor. Daha sonra Zend, annesinin arkadaşlarıyla ve yaşadıkları şehirde gelişen farklı topluluklarla olan ilişkisini inceliyor:

"Seküler bir ailede büyüdüm, ruhani bir ailede ama dindar olmayan bir ailede. Annem Hannukah'ı mahallemizdeki Yahudi cemaatiyle birlikte kutlardı. O cemaatin üyeleriyle yiyecek ve eşyalarını paylaşırdı. Şehrimizde ve ülkemizde var olan tüm farklı dinlere rağmen, mahallemizde dini çatışmalar yaşamadık. Paylaşmayı ve birbirimizin kutlamalarından keyif almayı öğrendik. Ancak yıllar geçtikçe birçok şey değişti ve dini karmaşıklıklar bir sorun haline geldi. Sonuç olarak babam saldırıya uğradı ve onu öldürmek için üç girişimde bulunuldu."

Bu ayrıntılar gerçekten de yazarın topluluğu içindeki kültürel çeşitlilik, toplumsal etkileşimler ve gelişen kültürel manzara hakkında doğru bilgiler sağlıyor.

Modern dünyamızda hakikat fikrine sürekli bir vurgu var, ancak ironik olan şu ki, tüm zamanların en yapay ve artırılmış çağında yaşıyoruz. Günümüzün anı yazarları, gerçeğin çoğu zaman yanlış bilgi ve öznel yorum katmanları altında gizlenerek zor bulunduğu bir çağda, okurlarına özlemini duydukları gerçeğe giden bir yol sunma eğilimindedir. Dolayısıyla, doğruluk ve yanlışlık üzerine süregelen tartışmaların ortasında, Hannah Arendt'in zamanında söylediği şu sözün ne kadar yerinde olduğunu düşünmeden edemiyor insan: "Eğer herkes size sürekli yalan söylüyorsa, bunun sonucu yalanlara inanmanız değil, artık kimsenin hiçbir şeye inanmamasıdır."

Zend'in anısı, günümüzün siyasi yanlı haberlerinin yarattığı yaygın hayal kırıklığı bağlamında, Kürt katliamlarının ardındaki daha derin, daha somut ve daha ilgili gerçekleri ortaya koyuyor. Aynı zamanda, kişinin kendi düşünce tarzını bireysel düzeyde yeniden düzenleyerek, görünüşte sefil bir durumu beklenmedik bir zafer fırsatına dönüştürme olasılığını da gösteriyor. Bu anlatılar ne kadar kritik öneme sahip olsalar da, genellikle bastırıldıkları için okuyucuları travma anlayışlarını geliştirme ve iyileşme alanları inşa etme fırsatlarından mahrum bırakıyorlar. Ancak, varlığımızı inkar eden devletler tarafından yaşanmış tarihimiz silinmiş Kürtler olarak, acımız hakkında yazılan her kelime hayatta kalmaya devam ettiğimizin bir kanıtıdır.

Çeviri: Jin Dergi ekibi

Kaynak: http://https://nlka.net/eng/analyzing-chro-zands-memoir-of-a-kurdish-heros-daughter/
 


Etiketler : Chro Is My Name, Çiro (Chro) Zend',


...

Sarwa Azeez