...
Saime Topçu
Depremin gölgesinde yaşamı yerinde ve yeniden inşa eden kadınlara

Xızır’ın etimolojik anlamı dokunduğu her yeri yeşertendir, yeniden doğurandır ve kollayan, saran, saklayan var eden kadındır. Zor deminde karı eritip su ihtiyacını gideren bilge kadın aklıdır

Mxraş

Siz X işaretinin anlamını bilir misiniz? Belki biliyor belki de bilmiyorsunuz? Alevi kadın olarak anlatmaya, aktarmaya çalışayım. X ölümün, zulmün, katliamın adıdır

Dem dema jinan e / Zaman kadın zamanı

Jîna Emînî ve Nagihan Akarsel nezdinde katledilen kadınlara ikrarımız olsun ki, özgürlük için mücadele eden tek bir kadını dahi sır etmeyeceğiz

Birîna Kûr Tertela Dersîmê - Dinmeyen yara Dersim Tertelesi!

Bizim Aleviler Kerbela’daki 72 canı asla unutmadı ama Dersim'de katledilen yüzlerce, binlerce kefensiz mezarsız bedelgahları unuttular

Alevilerin devletle imtihanı!

Aleviliği Aleviler dışında kimse tanımlayamaz, ritüellerimizi Cem cıvatalarımızı ancak pirlerimiz, mürşitlerimiz yapar, Kültür Bakanlığı adı altında Alevileri bir yere konumlandırmak düpedüz kayyumun kendisidir, Alevi toplumuna hakarettir

Kendi coğrafyanda öteki ve ölü olmak (3) / Yüz yıllık nefret

Hakan Arslan’ın haberi basına düştüğünden beri uykusuzum, nasıl canım yandı tarif edemem... Acıların coğrafyasında yas tutma hakkımızı bile elimizden almak istiyorlar

Ülkemin mahpus kadınları!

Başta Aysel Tuğluk olmak üzere; yaşlı, hasta, ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinden tahliye edilmeleri için kamuoyu insani, vicdani, ahlaki, hukuki sorumluluklarını alarak yarın çok geç olmadan harekete geçmelidir

Kendi coğrafyanda öteki ve ölü olmak! (2)

Dersim halkı gereken kemaleti göstermiş, pir Ana'sına sahip çıkmış, nahak anlayışa karşı direniş gösterip bedelgahını sahiplenmiştir. Ve Aysel Doğan’ı duruşuna yakışır bir şekilde sırlamıştır. Bu da size dert olsun! 

Dost dost diye nicesine sarıldık!

Alevi çocuklarının zaten eğitim sistemi içerisinde zorunlu din derslerine maruz kalması ve din potası içinde eriyip inanç kırımına tabi tutulması söz konusu iken şimdi de Din Akademisi adı altında kişisel hak ve hürriyetlerine el uzatılmaktadır

Kendi coğrafyanda öteki ve ölü olmak!

Bir buçuk yılı aşkın bir zamandır Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi içerisinde çabalıyorum... Belki, öldükten sonra adalet arayışı mı olur, diye sorabilirsiniz... En iyisi duyduklarımı, tanık olduklarımı aktarmakla başlayayım...

Direnen hiçbir kadını sır etmeyeceğiz!

İnancını yaşayamadığı için her türlü ayrımcılığa, şiddete uğrayan Kızılbaş/Alevi Kürt kadınların kurtuluşu, ancak ve ancak kendi gerçeğiyle yüzleşmesinden geçer

İtiqatê reya/Raa Heq'te Xızır - Hak yol itikatında Hızır

Umut; yolda, insanda, hakikat köklerinde gizlidir. Bu sırrın öznesi insanın kendisidir. Xızır aynı zamanda sürekli mücadele demektir, her demde sürekli kendini devriye etmektir