...
Jin Dergi Ekibi
Kadınların bitmeyen savaşı: Cins kırım

Ezilen halklar, etnik ve dini yapılar, en çok da kadınlar totaliter, diktatör, faşist, militarist ve şoven gerici erkek egemenlikli yapıların hedefinde oldular. Kuşkusuz buna karşı da süregelen bir direniş hep oldu. Dünyanın birçok ülkesinde var olma ve özgürlüğünü garanti altına alma adına yükselen direnişlerin 21. yüzyılda kadınların öncülük ettiği evrensel ve birleşik bir mücadeleyle başarıya ulaşacağının da nuveleri görülüyor

Ortadoğu krizinin çözüm anahtarı Demokratik Ulus: Siyaseti erkeklerin tekelinden kurtarıyoruz

Demokratik Ulus sistemi kendi gücünü halktan alırken, öz yeterliliğe ulaşmayı benimseyen bir yapıya sahiptir. Sistemin inşasının en önemli ayaklarından birini kadınların toplumdaki ve siyasetteki yeri oluştururken sisteme örnek olarak Rojava Devrimi ön plana çıkıyor

Görünmeyen emek ev işçileri: İş Kanunu'nda yerleri yok

16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü. Türkiye'de 2 milyon ev işçisi olduğu tahmin ediliyor ancak 2 milyona yakın ev işçisi kadının İş Kanunu'nda dahi adı yok. Güvencesiz koşullara, taciz ve emek sömürüsü altında yaşam mücadelesi veriyorlar

Kadın eliyle inşa edilen Efrîn şimdi bir kadın kırım merkezine dönüştürüldü

Kürtler, Türkiye'nin Kürt ve kadın düşmanı politikalarını tarihlerindeki Dersim, Zilan vb. katliamlardan biliyorlar. Ancak Efrîn'e yönelik saldırılar Türkiye'nin Kürt ve kadın karşıtı politikalarını tüm dünyaya gösterdi