...
Hivran Timur
İlk feminist Kürt kadın dergisi: Roza

1989’da Kürt kadınların 8 Mart mitinginde hazırladıkları bir yazının tertip komitesi tarafından sansüre uğraması, yine aynı sene gerçekleşen 1. Kadın Kurultayı’nda bazı engellere takılmaları Kürt kadınlarının bağımsız bir grup olarak örgütlenmelerini kaçınılmaz kıldı