...
Hivran Timur
Kürt Kadınları Teali Cemiyeti:  Etnik kimlikler kıskacında Osmanlı’da kadın hareketleri ve ilk Kürt kadın örgütlenmesi

Kürt kadın hareketinin örgütlülük tarihine ve orijinine bakmak istediğimizde, çok daha gerilere gitmek gerekir. Birinci Dünya Savaşı’ndan beri kadınlar Kürt hareketinin paydaşıdır. İlk kadın örgütlenme deneyiminin de savaştan hemen sonraki yıllarda gerçekleştiği görülür

İlk feminist Kürt kadın dergisi: Roza

1989’da Kürt kadınların 8 Mart mitinginde hazırladıkları bir yazının tertip komitesi tarafından sansüre uğraması, yine aynı sene gerçekleşen 1. Kadın Kurultayı’nda bazı engellere takılmaları Kürt kadınlarının bağımsız bir grup olarak örgütlenmelerini kaçınılmaz kıldı