...
Dersim Dağ
Asimile edilen kadın, asimile edilen dil

Kürt erkekleri Türkçe sosyal yaşama katılmaya başlarken Kürt kadınları Kürtçe’yi nesilden nesile aktarmakla kalmayıp gelişmesini de sağlıyordu. Kürtçe’yi asimile etmek için Kürt kadınları asimile etmek gerekiyordu...