...
Aylin Karakaş
Yeni yüzyıl değil, kadın devrimi

Toplumsal eylem planı olarak mücadelesi verilen kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliği, çocuk yaşta evlilik, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, anadilde eğitim, kadın yoksulluğu, tecrit gibi sorunların yasal zeminde çözüm gücü olmak sokaklardaki mücadele ile bütünleşirse başarılı olacaktır

Hiçbir şey bir gecede başlamadı biz kadınlar için..

Bugün Ortadoğu'da yeni yaşamın felsefesine ve fikrine sahip çıkan kadınlar faşizmin karşısında birleşik cephede buluşuyor... Bu 25 Kasım'da ışığımız, "jin jiyan azadî" olacak

Şimdi özgür kadın zamanı

Biz kadınlar 8 Mart’ta direnişin kuşağını bağlarken Newroz'a özgürlük köprüsünden geçeceğiz. Zaman bizler için özgürlük zamanıdır

Özgür yaşamın inşası için 3. yol: Kadın ittifakı

Kadın ittifakı merkezsiz, esnek, yayılmacı ve bileşenleri çoğulcudur. Birbirinin farklılıklarını gözeten, rekabetçi değil dayanışmacı, temsillere indirgenmeyen bir ilişki biçimini örgütleyerek dayanışmasını örer