Dosya
Yazı
Yazı
Yazı
Politik dayanışmanın bariyerleri
Hülya Osmanağaoğlu

Gezi’nin yargılanmasında çıkan cezaların dava süresince politik dayanışmanın zayıflığıyla bağlantısı olduğu fikrinin yaygınlaşmasına rağmen Kobane davasındaki dayanışmanın sınırlılığı politik dayanışma kavrayışımızdaki bariyerleri gösteriyor

Yazı
Konferansımızdan kongreye: Yeni bir yaşamı inşa etmeye geliyoruz
Bedia Akkaya

Deniz Poyraz, Garibe Gezer, Fatma Altınmakas, Sakine Kültür, İpek Er, Pınar Gültekin, Gülistan Doku ve ismini sayamayacağımız kadar çok kadının hayatlarının çalınması konferansa katılan kadınların mücadele gerekçesini büyütüyordu

Çeviri
Francia Márquez: Onur ve adalet mücadelesi veriyoruz
Alina Duarte, Irma Gallo ve Heriberto Paredes

Ben sadece Siyah bir kadın değilim, benimle başlamayan bir mücadele ve direniş tarihi taşıyan Afrika kökenli bir kadınım... Benim bugün siyasetteki varlığım, siyasetten inkar edilen bir halk için aynı zamanda bir ırksal adalet eylemidir

Portre
Nasıl da parlak yıldızlardı ama!
Emina Değer

30 Temmuz 1971'in yağmurlu sabahında özgürlük zamanı gelmişti artık. Kadınlar üç grup halinde tünellerden geçtiler...

Yazı
Kendi coğrafyanda öteki ve ölü olmak! (2)
Saime Topçu

Dersim halkı gereken kemaleti göstermiş, pir Ana'sına sahip çıkmış, nahak anlayışa karşı direniş gösterip bedelgahını sahiplenmiştir. Ve Aysel Doğan’ı duruşuna yakışır bir şekilde sırlamıştır. Bu da size dert olsun!