Söyleşi
Çeviri
Yazı
Yazı
Ezan bayrak patriyarka devlet: İmam hatipleri açan da Kara Murat da hepinizsiniz
Hülya Osmanağaoğlu

Kürt özgürlük hareketinin siyasal etkinliğinin genişlemesi ve Kuzey ve Doğu Suriye’de inşa edilen özerklik ile birlikte çözüm sürecine zorlanan AKP devleti, 2013 Haziranı’ndaki Gezi İsyanı ile birlikte, devlete hâkim olma hayallerinin ezilenlerin direnişine çarpacağını gördü

Yazı
Barışın Yaratıcı Gerilimi: Unutmak ve Hatırlamak
Ruşen Seydaoğlu

'Barışın muhatabı kim midir, kimler midir, sahiden birileri midir yoksa zihniyet midir, yoksa aslında o zihniyeti 70 küsur yıllık yaşam pratiğiyle temsil eden midir? Bu soruların hepsi zihinde canlılığını koruyadursun…'

Yazı
Köle bir kadın köle bir toplum isteniyor
Heval Arslan

Egemenler teslim alamadıkları toplumları kadın bedeni üzerinden yürüttükleri politikalarla teslim almaya çalışmıştır. En temel araç ise tecavüz. Tarihten bu yana egemen kolonyalist, sömürmek ve köleleştirmek istedikleri toplumlara karşı, tecavüzü bir 'soykırım silahı' olarak kullanmıştır.

Yazı
Onurlu bir barış için bedel ödeniyor
Figen Ekti

Bu coğrafyada ahlaki, politik toplumun inşasına dayalı mücadele, yüzbinlerce canın, sürgününe, işkenceden geçirilmesine, toprağından, kültüründen, kimliğinden belleğinden ve tüm aidiyetlerinden koparılmasına mal olsa da onurlu yaşamın barışını geliştirmeye değerdir…