Çeviri

Kadınların göç hikâyeleri; Başka bir seçeneğim yok
Katie Kuschminder

Selam, çocuk evliliğinden kaçmak için göç etmeyi seçti... Türkiye’de görüşülen Afganistanlı Bahar, eski kocasının yapabileceği şeylerden korkuyordu... Yoksul Vietnamlı kadınlar için ise evlilik göçüyle Tayvan’a gitmek "bir fırsat"

Kalma özgürlüğü, hareket etme özgürlüğü
Liam Hough

Gerçek kriz, mülksüzleştirme, savaş ve ekolojik yıkım nedeniyle insanların hareket ettiği ve daha sonra onları gözden uzak tutmak için tasarlanmış mekanizmalardır... “Mülteci krizi” gibi kullanımlar, daha fazla sınır güvenliği ve gözaltı için birer bahanedir

Ulusal Refah Hakları Örgütü, siyah Amerikalılar için ekonomik adalet istiyordu
Jacqui Germain

1950 ve 1960’larda, siyah bekar anneler, Refah Hakları Hareketi'ni kurdu ve gerçek ekonomik adalet için itici bir gücü ateşledi

Hindistan’ın 'kayıp' kız çocukları
Yashraj Sharma

Laali ve Meenakshi’nin doğmamış bebekleri, ülkenin son 50 yıldaki ‘kayıp 46 milyon kız çocuğundan’ yalnızca ikisi

Babamın tecavüzüne uğradım, kürtaj hayatımı kurtardı
Michele Goodwin

Hiç kimse, hayatındaki hassas konuları açığa çıkaran, çocukluğun travmatik olaylarını yeniden hatırlatan bu tür deneyimlerle ilgili yazmak istemez. Ensestten kurtulanların öne çıkmamasının büyük sebebi muhtemelen budur

Hemşirelerin yanında olmak feminist bir projedir
Silvia Federici

Hemşirelerin Big Pharma’ya karşı mücadeleleri feminist bir duruştu. İşlerinin devalüasyonu, tarihi boyunca kapitalist toplumun yapısal bir unsuru olan kadınların yeniden üretim işinin devalüasyonu ile doğrudan ilişkilidir

Adil, sürdürülebilir bir ekonominin feminist yapıtaşları
Jayati Gosh

Pandemi ve çevresel kriz, ekonomik sistemimizin acımasızlığını açığa çıkardı. Feminist bir yaklaşım cevap olabilir

Hindistan’da kadınlar devlet ve ataerkil köktencilikle yüzleşiyor
Capire

Kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlilikler, cadı avı adı altında cinayetler, kadın ticareti, aile içi şiddet ve tecavüz hâlâ yaşanıyor... Hayatımız boyunca kadın hakları için çalıştık. Öyleyse soru şu: Neden bu tür vakaların arttığını görüyoruz?

Feminist Barış İnisiyatifi: Orduya tek yeşil çözüm, ordunun olmamasıdır
Bianca Pessoa

ABD ordusu, dünyanın her yerindeki toplulukları ABD rejimi altında olmaya zorlayan ataerkil ve emperyalist bir aygıt... Sorunlar feminizmin gündemine giriyor çünkü ABD’nin askeri operasyonlarından ilk etkilenenler kadınlar ve çocuklar 

Irk, cinsiyet ve sınıfın kesişiminde: Üçüncü Dünya Kadın İttifakı’nın mirası
Karla Mendez

“Siyah kadınların özgürlüğü sadece bir ten analizi değil. Sadece bir sınıf analizi veya sadece ırksal bir analiz de değil. Bu, gerçek dünyada bunların birbirine entegre bir şekilde nasıl işlediği ile ilgili"

Siyah kadınlar ve Southampton İsyanı
Robert Colby

Asla yekpare bir pozisyonda bulunmayan siyah kadınlar, oynadıkları rollerle bazı durumlarda kanlı hasadı toplamaya yardımcı oldular, tepkileri atlatmak için ırkçılığa karşı kendilerini konumlandırdılar

Fas’taki feminist hareketin tarihi ve analizi
Khadija Ryadi

Fas feminizminin ilk dalgası, 1940'ların ortasından 1960'ların başına kadar Fas'ın sömürgeleştirildiği dönemde gerçekleşti

Herkes için feminist ekonomi!
Theodora Pius

Tüm dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı var. Bizim istediğimiz, hali hazırda sahip olduğumuzun bir kopyası değil, tamamen yeni bir düzen. Bunun yolu da uluslararası bir girişim olan feminist ekonomiden geçiyor

Sığınma evleri boşaltıldı: Tek korku Taliban değil
Alissa J. Rubin

Taliban’ın gelmekte olduğu söylentisi ulaştığında, sığınma evi yöneticilerinin çoğu kayıtları topladı veya yaktı... Ne var ki, kadınları endişeye sürükleyen sadece Taliban korkusu değil... Toplumdaki birçok kişi için ailesini terk eden kadın "fahişe" olarak görülüyor

Kadın cinayetlerini karşılaştırmayı durdurmak zorundayız
Aviah Day

Özgürlük siyaseti içindeki ‘ayrıcalık’ söylemleri, özgür olmanın ne kadar uzağında olduğumuzu gösteriyor. Birlikte cinsiyetçi şiddetten arınmış bir dünya için mücadele etmek yerine, katledilen kadınların hangisinin daha değerli olduğunu tartıyoruz