Çeviri

Kadın ve emek: MENA bölgesindeki temel mücadeleler
Valentine M. Moghadam

Arap ülkelerindeki kadınlar ciddi zorluklarla karşı karşıya: Cinsiyet önyargıları, siyasi işlev bozukluğu, yüksek işsizlik, şiddet... Bağımsız sendikalar ve özerk kadın hakları örgütlerinin en güçlüleri Tunus ve Fas'ta bulunuyor
 

Cindy Wiesner: Amerika’daki toplumsal hareketler "savaşa hayır" diyor
Capire

“Afganistan’daki yıkıcı etkiyi ve o sürecin nasıl oluştuğunu gördük. Hükümetimizi oradaki insanlara olanlardan sorumlu tutmalıyız. Ayrıca Yemen, Suriye, Filistin ve Somali'de neler oluyor. ABD'nin tüm bu çatışmalarda rolü var”

Berta Cáceres’i, direnişini ve devrimi yaymak
Helena Zelic

Berta Cáceres şöyle diyor: Tahakkümün tüm biçimlerini gerçekten ortadan kaldıran bir feminizm talep ediyoruz

İlga, feminizm ve hapishaneler
Maya Schenwar

Hapishane-endüstriyel kompleks, küresel bir kapitalist varlıktır ve miyop bir şekilde ABD'ye odaklanan bir yaklaşım, aslında temelde uluslararası bir sorunu ele alma yeteneğimiz açısından bir sorundur

Ukrayna krizine feminist bir bakış
Benedicte Santoire

Feminist Dış Politika çatışmaları bitirmenin anahtarını elinde tutuyor. Çünkü feminizm milyonlarca insanı sürekli savunmasız durumda bırakan şiddetli küresel güç sistemlerini sorgulayabileceğimiz bir mercek sağlıyor bize

Şili feminist hareketi isyanı körüklemede nasıl bir rol oynadı?
Bree Busk

Örgütlü feministler, Şili siyasetini şekillendirmede belirleyici bir rol oynamış, kurumsal iş birliğine düşmeden, anın ihtiyaç ve zorluklarına ustaca uyum sağlamışlardır

Kapitalizm ve feminizm neden bir arada olamıyor?
Nicole Aschoff

Feminizm, cinsiyet, ırk veya gelirden bağımsız olarak herkes için iyi bir yaşam için savaşmakla ilgilidir. Kapitalizmde bunu başaramayız

Kadınların göç hikâyeleri; Başka bir seçeneğim yok
Katie Kuschminder

Selam, çocuk evliliğinden kaçmak için göç etmeyi seçti... Türkiye’de görüşülen Afganistanlı Bahar, eski kocasının yapabileceği şeylerden korkuyordu... Yoksul Vietnamlı kadınlar için ise evlilik göçüyle Tayvan’a gitmek "bir fırsat"

Kalma özgürlüğü, hareket etme özgürlüğü
Liam Hough

Gerçek kriz, mülksüzleştirme, savaş ve ekolojik yıkım nedeniyle insanların hareket ettiği ve daha sonra onları gözden uzak tutmak için tasarlanmış mekanizmalardır... “Mülteci krizi” gibi kullanımlar, daha fazla sınır güvenliği ve gözaltı için birer bahanedir

Ulusal Refah Hakları Örgütü, siyah Amerikalılar için ekonomik adalet istiyordu
Jacqui Germain

1950 ve 1960’larda, siyah bekar anneler, Refah Hakları Hareketi'ni kurdu ve gerçek ekonomik adalet için itici bir gücü ateşledi

Hindistan’ın 'kayıp' kız çocukları
Yashraj Sharma

Laali ve Meenakshi’nin doğmamış bebekleri, ülkenin son 50 yıldaki ‘kayıp 46 milyon kız çocuğundan’ yalnızca ikisi

Babamın tecavüzüne uğradım, kürtaj hayatımı kurtardı
Michele Goodwin

Hiç kimse, hayatındaki hassas konuları açığa çıkaran, çocukluğun travmatik olaylarını yeniden hatırlatan bu tür deneyimlerle ilgili yazmak istemez. Ensestten kurtulanların öne çıkmamasının büyük sebebi muhtemelen budur

Hemşirelerin yanında olmak feminist bir projedir
Silvia Federici

Hemşirelerin Big Pharma’ya karşı mücadeleleri feminist bir duruştu. İşlerinin devalüasyonu, tarihi boyunca kapitalist toplumun yapısal bir unsuru olan kadınların yeniden üretim işinin devalüasyonu ile doğrudan ilişkilidir

Adil, sürdürülebilir bir ekonominin feminist yapıtaşları
Jayati Gosh

Pandemi ve çevresel kriz, ekonomik sistemimizin acımasızlığını açığa çıkardı. Feminist bir yaklaşım cevap olabilir

Hindistan’da kadınlar devlet ve ataerkil köktencilikle yüzleşiyor
Capire

Kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlilikler, cadı avı adı altında cinayetler, kadın ticareti, aile içi şiddet ve tecavüz hâlâ yaşanıyor... Hayatımız boyunca kadın hakları için çalıştık. Öyleyse soru şu: Neden bu tür vakaların arttığını görüyoruz?